بهترین دکتر قلب تهران

بهترین دکتر قلب تهران بودن ، حرفۀ پرمسئولیت و ارزشمندی می باشد  و بهترین دکتر قلب تهران باید ویژگی‌هایی داشته باشد که مورد قبول جامعه و بیماران باشد .ویژگی‌هایی که در شأن این حرفه مهم و مقدس باشد. بهترین دکتر قلب تهران باید دارای  صفات‌ و ویژگی‌هایی باشد  که او را از نظر بیماران قابل اطمینان جلوه دهد.مهم‌ترین صفت بهترین دکتر قلب تهران  از دیدگاه بیماران حتی قبل از سطح علمی و مهارت بالا ،اخلاق نیکو و برخورد خوب می‌باشد.

بهترین دکتر قلب تهران

بهترین دکتر قلب تهران ،سوگند یاد می کند که زندگی بیمارانش را نجات دهد  و از هیچ کمکی برای نجات جان بیماران درغ نکند و در طول طبابت خود رسالت درمان را به دوش بکشد.بهترین دکتر قلب تهران  ،به واسطه شغلی که دارد ،در طول روز با افراد زیادی از گروههای مختلف جنسی ، اجتماعی و سنی مواجه می شود.بهترین دکتر قلب تهران باید قابل اعتماد برای بیمارش باشد تا بیار بتواند تصمیم گیری در باره سلامت خود را به وی بسپارد.

حس اطمینان بیمار نسبت به بهترین دکتر قلب

از مهمترین دلایلی که سبب می شود بیمار به بهترین دکتر قلب تهران اعتماد کند،تنها تجربه و مهارت علمی بهترین دکتر قلب تهران نمی باشد بلکه بیمار دنبال کسی است که علاوه بر درمان درد جسمی ،به بیمار حس همدردی و محبت داشته باشد.حس همدردی بهترین دکتر قلب تهران ، تاثیر شگرفی در جلب اعتماد بیمار به طبیب و روند درمان دارد.به همین دلیل پزشکی علاوه بر طبابت یک هنر به حساب می آید.بهترین دکتر قلب تهران باید باید از دانش روز آگاهی داشته باشد تا بتواند در تشخیص و درمان بیماری به بهترین شکل عمل کند .

فرانسیس پی بادی (Frances W.Peabody) در مقاله خود بنام “مراقبت از بیمار” می نویسد:” یکی از ضروری ترین ویژگی های پزشک خوب ، حس بشر دوستانه اوست چرا که راز مراقبت از بیمار در علاقه به وی نهفته است”.

ویژگی های بهترین دکتر قلب تهران

ویژگی های بهترین دکتر قلب تهران

بهترین دکتر قلب تهران باید به علاوه بر نیاز جسمی ،به نیاز های روحی بیمار توجه کند و مشاور و همراه خوبی برای بیمار باشد تا بتواند حس اطمینان در فرد ایجاد کند.همچنین بهترین متخصص قلب در تهران باید از شهامت و شجاعت کافی برخوردار باشد تا بتواند در مواقع بحرانی و پراسترس ، بهترین درمان را ارائه دهد.بهترین متخصص قلب تهران باید نگران و دلسوز بیمار خود باشد و بتواند با دارا بودن مهارت های ارتباطی قوی ،تسلی دهنده بیمار باشد و رفتاری دوستانه با وی برقرار کند تا بیمار بتواند با او احساس راحتی کند.

بهترین متخصص قلب تهران باید دارای وجدان کاری بوده و وظیفه شناس باشد و در درمان بیمار از هیچ کمکی به وی درغ نکند.دارا بودن روحیه حساس و دقیق و توانایی مباحثه و مناظره از دیگر ویژگی هایی است که  متخصص قلب باید داشته باشد.

پزشکی در منظر عام و بیماران

تصویری که متخصص قلب از یک بیمار دارد ،فقط یک پروفابل کلینیکی نیست بلکه تصویر بیماری است که توسط مجموعه ای از ترس ها ،نگرانی ها،و ناخوشی ها احاطه شده است . بنابراین بهترین دکتر قلب تهران برای اینکه درمان موفقی داشته باشد باید به این عوامل احساسی بیمار هم توجه کند .بهترین دکتر قلب تهران به این امر واقف است که بیماران کسی را نیاز دارند که دلسوز آنان باشد  باشد و عمده توجهش نه به بیماری ، بلکه به خود بیمارهم باشد.

اینگونه رابطه خوشایند بین بهترین دکتر قلب تهران  و بیمار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و حرفه پزشکی زمانی ارزش پیدا می کند که بهترین دکتر قلب تهران همدری و دلسوزی برای بیمار را با دانش پزشکی تلفیق کند. دکتر قلب که حوصله حرف زدن با بیمار را نداشته باشد و یا نسبت به بیمار بی تفاوت باشد نمی تواند اطلاعات سودمندی از بیمار کسب کند .چرا که این اطلاعات ممکن است در روند تشخیص بیماری بسیار موثر باشد .

رفتار بهترین دکتر قلب تهران

رفتار بهترین دکتر قلب تهران

بهترین دکتر قلب تهران باید بداند که بیماران معمولا رفتار و صحبت های پزشک و متخصص قلب خود را به دقت زیر نظر می گیرند.رفتار خوب بهترین دکتر قلب تهران سبب می شود بیمار بتواند شرح حال بهتری از خودش به پزشک بدهد که در تشخیص و درمان بیماری او مهم می باشد. پزشکی که رفتار خشن و غیر دوستانه با بیمار داشته باشد  ، در آنالیز اطلاعات بالینی یعنی یافتن راه حل مشکل بیمار موفق عمل نخواهد کرد.. در حالی که دکتر قلب خوب در تهران باید با نگاهی مهربان و چشمانی پر از همدردی بیمارش را بنگرد.بهترین دکتر قلب تهران کسی است که بیمار را بر خود ارجح می ‌داند نه خود را بر بیمار.

عدالت پزشکی

همه ما به دنبال بهترین دکتر قلب تهران هستیم  که برای درمان بیمار،موقعیت اجتماعی بیمار را در نظر نگیرند و نسبت به همه آنها رفتار یکسانی داشته باشد. اینگونه پزشکان حامی بیماران خود می باشند  و برای این حمایت از قدرت دانش و مهارت های ارتباطی استفاده می‌ کنند. بنابراین بهترین دکتر قلب تهران به بیمار خود  با هر سطحی از اطلاعات احترام گذاشته و  بهترین و موثرترین روش درمانی را برای او به کار می بندد.

عدالت پزشکی بهترین دکتر قلب تهران

بهترین دکتر قلب تهران،زمانی که می خواهد از بیمار سوالی بپرسد ،نهایت ادب را در گفتارش به کار می گیرد  و به بیمارش این اجازه و فرصت را می  دهد که به راحتی صحبت هایش را بزند و به حرف های بیمار با دقت گوش فرا دهد . و اما یکی از مهمترین و اساسی ترین ویژگی هایی که یک پزشک می تواند داشته باشد این است که  به قدرتی برتر باور داشته باشد که بالاتر از هر قدرتی بوده و همه چیز تحت کنترل اوست این اعتقاد سبب می‌ شود ،پزشک بتواند در شرایط سخت و بحرانی خونسردی و آرامش خود را حفظ کند و  در لحظات جساس بهترین تصمیم را برای نجات بیمار بگیرد.

هنر طبابت

بدیهی است که نمی توان تمام ویژگی های بهترین دکتر قلب تهران را برشمرد . اما چیزی که یک پزشک را در کارش بهترین می کند اینست که او بتواند علم پزشکی را با هنر طبابت در آمیزد .بطور کلی ارتباط بین پزشک و بیمار دو بعد ابزاری و بیانی را شامل می شود . بعد ابزاری  نیازمند مهارت و تجربه پزشک در استفاده از تکنیک های درمانی، انجام تست های تشخیصی و  معاینات بدنی می باشد  و بعد بیانی آن منعکس کننده هنر طبابت است که شامل برقراری ارتباط صمیمی و گرم با بیمار و احساس همدردی با او می باشد.

دکتر فیض پوربهترین متخصص قلب در تهران