درباره دکتر حسین فیض پور

پزشکی عمومی فارغ التحصیل سال ۷۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران -تخصص فارغ التحصیل سال ۸۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران-دارای فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی از دانشگاه تبریز و دوره ی تکمیلی از ایزن هاسپیتال سوئیس